las palmas listopad 2016

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.
Cele praktyk i programu erasmus+
zasady kwalifikacji i regulamin
regulamin.pdf
zasady kwalifikacji.pdf
Miejsca pracy
NINCOCEBRIAN
Informatycy pracowali w kafejce internetowej zajmując się naprawą komputerów, sprawdzaniem zabezpieczeń sieci, diagnostyką uszkodzonego laptopa oraz inwentaryzacją zaplecza, poprawiali także wydajność komputerów oraz drukarek. Pomagali również klientom z zaistniałymi problemami udowadniając sobie, że czasem do zrozumienia problemu nie jest potrzebna komunikacja werbalna.
DELFINAUTO
Mechatronicy mieli okazję sprawdzić swoje siły w mechanice samochodowej. Nauczyli się wybijać tablice rejestracyjne, wymieniać opony, konserwować pojazdy ciężarowe oraz osobowe. Diagnozować usterki oraz przeprowadzać różnego rodzaju testy maszyn.
ETAP I

PRZYGOTOWANIE PRZED PRZYJAZDEM

PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE Przygotowanie językowe prowadzone przez pana Sławka przygotowało nas na codzienny kontakt z kulturą i językiem hiszpańskim. Poznaliśmy podstawowe zwroty potrzebne nam do porozumienia się w Las Palmas. PRZYGOTOWANIE KULTUROWE Zostało przeprowadzone przez naszego opiekuna na wyjeździe i jednocześnie nauczyciela języka angielskiego - pana Krzysztofa Dołomisiewicza. Poznaliśmy hiszpańskie zwyczaje, tradycje i kulturę. Dzięki temu, po przyjeździe na miejsce wiedzieliśmy czego się spodziewać po Hiszpanii i jej mieszkańcach. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Przygotowanie pedagogiczne przeprowadziła pani Krystyna Sławińska Przygotowanie obejmowało: –poszanowanie zasad tolerancji wobec innych ras, kultur i narodów w środowisku wielokulturowym i wielonarodowym, – zachowanie patriotycznej i odpowiedzialnej postawy za granicą, gdzie uczniowie będą dawali świadectwo o Polsce, – omówienie regulaminu praktyk, zasady przestrzegania dyscypliny i odpowiedzialność.
ETAP II

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W LAS PALMAS

Na miejscu odbyliśmy 10 godzin nauki języka hiszpańskiego z panią Cristiną Gonzales Caro, która podzieliła się z nami wiedzą na temat wysp kanaryjskich, udzieliła nam porad i służyła wsparciem w czasie stażu.
uczestnicy INFORMATYCY
INFORMATYCY
galeria
przygotowanie kulturowe